Tag Archives: workout fanny pack

Dez. 29.

Nation huronne Wendat


Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?) ; pour plus d’indications, visitez le projet Nord-Amérindiens.

La Nation huronne Wendat est une Première Nation huronne du Québec au Canada. Elle possède la réserve indienne de Wendake dans la région de la Capitale-Nationale. En 2017 pink water bottle, elle a une population inscrite de 2 532 membres.

Les membres de la Nation Wendat sont des Hurons. En juin 2017, elle a un population inscrite totale de 4&nbsp workout fanny pack;029 membres dont 2&nbsp electric sweater;532 vivaient hors réserve.

La Nation huronne Wendat possède deux réserves indiennes appelées « village des Hurons » Wendake 7 et Wendake 7A qui ont respectivement une superficie de 133,4 ha et 244,7 ha. Wendake 7 est située à 8 km à l’ouest de Québec au Québec.

La Nation huronne Wendat est gouvernée par un conseil de bande élu selon un système électoral selon la coutume basé sur la section 11 de la Loi sur les Indiens. Pour le mandat de 2016 à 2020, le grand chef est Konrad Sioui.


Tagged: , ,

Okt. 30.

Mikałaj Harbaczonak


Mikałaj Nikandrawicz Harbaczonak (biał. Мікалай Нікандравіч Гарбачонак, ros. Николай Никандрович Горбачёнок, Nikołaj Nikandrowicz Gorbaczonok; ur. 12 grudnia 1971 w Bałbiekach w rejonie szarkowszczyńskim) – białoruski matematyk; w latach 2008–2012 deputowany do Izby Reprezentantów Zgromadzenia Narodowego Republiki Białorusi IV kadencji.

Urodził się 12 grudnia 1971 roku we wsi Bałbieki w rejonie szarkowszczyńskim obwodu witebskiego Białoruskiej SRR, ZSRR. Ukończył Grodzieński Uniwersytet Państwowy im. Janki Kupały, uzyskując wykształcenie matematyka um football uniforms, nauczyciela matematyki discount goalie gloves, informatyki i techniki obliczeniowej. Jest słuchaczem Instytutu Służby Państwowej Akademia Zarządzania przy Prezydencie Republiki Białorusi. Pracował jako nauczyciel matematyki w Obuchowskiej Szkole Średniej w rejonie grodzieńskim, pierwszy sekretarz Grodzieńskiego Komitetu Rejonowego Białoruskiego Patriotycznego Związku Młodzieży, pierwszy sekretarz Grodzieńskiego Komitetu Rejonowego Stowarzyszenia Społecznego „Białoruski Republikański Związek Młodzieży”.

27 października 2008 roku został deputowanym do Izby Reprezentantów Białorusi IV kadencji z Grodzieńskiego Wiejskiego Okręgu Wyborczego Nr 52. Pełnił w niej funkcję członka Stałej Komisji ds. Polityki Pieniężno-Kredytowej i Działalności Bankowej. Od 13 listopada 2008 roku był członkiem Narodowej Grupy Republiki Białorusi w Unii Międzyparlamentarnej as seen on tv toothpaste dispenser. Jego kadencja w Izbie Reprezentantów zakończyła się 18 października 2012 roku workout fanny pack.

Mikałaj Harbaczonak jest żonaty, ma syna.


Tagged: , , ,

kelme paul frank outlet new balance outlet bogner outlet le coq sportif outlet Die Highlights FASHION Berlin