Tag Archives: camelbak running belt

Jul. 31.

Klukwan (Alaska)


Klukwan es un lugar designado por el censo ubicado en el Área censal de Hoonah–Angoon en el estado estadounidense de Alaska all football uniforms. En el Censo de 2010 tenía una población de 95 habitantes y una densidad poblacional de 19,41 personas por km².​

Klukwan se encuentra en las coordenadas . Según la Oficina del Censo de los Estados Unidos, Klukwan tiene una superficie total de 4.9 km² stainless steel water bottle review, de la cual 3.6 km² corresponden a tierra firme y (26.46%) 1.29 km² es agua.​

Según el censo de 2010,​ había 95 personas residiendo en Klukwan. La densidad de población era de 19,41 hab./km². De los 95 habitantes, Klukwan estaba compuesto por el 8.42% blancos, el 0% eran afroamericanos, el 80% eran amerindios, el 1.05% eran asiáticos watertight bags, el 0% eran isleños del Pacífico, el 0% eran de otras razas y el 10.53% pertenecían a dos o más razas. Del total de la población el 2.11% eran hispanos o latinos de cualquier raza camelbak running belt.​

El siguiente diagrama muestra a las localidades más próximas a Klukwan.


Tagged: , , ,

Dez. 06.

Sorte Muld


Sorte Muld er en meget rig jernalderboplads nær Svaneke på Bornholm. Sorte Muld er navnet på marken for enden af Krøblingevejen uden for Svaneke. Den udmærker sig ved sin mørkfarvede og frodige jord. Pladsen var bebygget gennem næsten hele jernalderen. Allerede i romersk jernalder var det en rig plads, men i germansk jernalder udvikledes den til et af Skandinaviens vigtigste centre. Sorte Muld må antages at have været sæde for en høvding eller måske ligefrem konge, som var den dominerende magt på Bornholm camelbak running belt, og som havde forbindelser langt uden for øen.

Kulturlaget på det centrale Sorte Muld er over 1,5 meter tykt, og indholdet af fosfat i pløjejorden er det højeste som er målt i Danmark. Fosfaten stammer fra dyregødning, affald og benmateriale. Et forhøjet fosfatindhold er for arkæologerne en god ledetråd, når det gælder om at komme på sporet af forhistoriske bopladser. I landskabet omkring selve Sorte Muld er der siden 1998 foretaget en systematisk kortlægning af fosfatværdierne. Den har afsløret en lang række andre bopladser, som er anbragt næsten kvadratisk i et ca. 1 km² stort område omkring centralpladsen. Det giver indtrykket af en organiseret bebyggelse. De ydre bopladser kan have forsynet centralpladsen og udgjort et levende forsvarsværk. Det vides ikke, om centralpladsen i øvrigt har været befæstet.

Kun en meget lille del af det enorme kulturlag på Sorte Muld er udgravet. 1948-53 udgravede professor Ole Klindt-Jensen et antal hustomter, og det blev klart, at kulturlaget er så sammensat, at det er svært at fortolke arkæologisk. Der blev fundet et stort benmateriale som artsbestemtes. I 1985 fandt amatørarkæologer nogle få guldgubber på pladsen. Det ledte til en udgravning i årene 1985-87, hvor ikke mindre end 2300 guldgubber dukkede frem. For at finde de små guldgubber blev al jord – også pløjejorden – vandsoldet. Det førte til fund af mange andre små genstande som rester fra guldsmedearbejde, glasskår, perler og fiskeknogler. I 2001-2002 blev der udgravet nogle huse i pladsens udkant, efter at der var gjort et skattefund på stedet.

En stor del af fundmaterialet fra Sorte Muld og de omgivende bopladser er fundet i overfladen. Amatørarkæologer har afsøgt markerne gennem mange år i et nært samarbejde med Bornholms Museum. De fund, som har ligget i pløjejorden running pouch belt, er som regel slidte brudstykker

United States Away DISKERUD 10 Jerseys

United States Away DISKERUD 10 Jerseys

BUY NOW

$266.58
$31.99

, men de tegner billedet af et rigt og fornemt miljø.

Sorte Muld er i den grad blevet et begreb i arkæologien, så der tales om „Sorte Muld-pladser“ andre steder i Nordeuropa. Her tænkes på bl.a. Uppåkra i Skåne, Gudme på Fyn og pladsen Jakuszowice i det sydlige Polen. Det er pladser med meget tykke kulturlag. De har været veletablerede, regionale centre for både magt og kultur, og de kan siges at udgøre datidens internationale centre.

Fund fra Sorte Muld kan ses på Nationalmuseet i København og på Bornholms Museum i Rønne, hvor ikke mindre end 1800 guldgubber er udstillet


Tagged: , ,

kelme paul frank outlet new balance outlet bogner outlet le coq sportif outlet Die Highlights FASHION Berlin