Tag Archives: australian goalkeeper gloves

Jan. 25.

Kūh-e Shāh Qolī (berg, lat 32,83, long 51,14)


Kūh-e Shāh Qolī (persiska: کوه شاه قلی) är ett berg i Iran. Det ligger i provinsen Esfahan, i den centrala delen av landet, 300 km söder om huvudstaden Teheran. Toppen på Kūh-e Shāh Qolī är 2 483 meter över havet australian goalkeeper gloves, eller 173 meter över den omgivande terrängen. Bredden vid basen är 2,4 km.

Terrängen runt Kūh-e Shāh Qolī är huvudsakligen lite kuperad. Den högsta punkten i närheten är Kūh-e Nesār Khersak, 2 765 meter över havet, 4,8 km sydväst om Kūh-e Shāh Qolī. Runt Kūh-e Shāh Qolī är det ganska tätbefolkat, med 90 invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Tīrān, 14,2 km söder om Kūh-e Shāh Qolī. Trakten runt Kūh-e Shāh Qolī består i huvudsak av gräsmarker. I trakten runt Kūh-e Shāh Qolī finns ovanligt många namngivna berg.

I trakten råder ett kallt ökenklimat. Årsmedeltemperaturen i trakten är 19 °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är 33 °C best goalkeeping gloves, och den kallaste är januari, med 1 °C. Genomsnittlig årsnederbörd är 213 millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt 49 mm nederbörd, och den torraste är september, med 1 mm nederbörd.


Tagged: ,

Dez. 06.

Erindringsmedaljen for Krigen 1848-50


Erindringsmedaljen for Krigen 1848-50 er en medalje, man kunne ansøge om at få tildelt, hvis man enten i hæren eller i søværnet havde deltaget i felttoget 1848-50 – også kendt som Treårskrigen eller 1. Slesvigske krig. Medaljen blev stiftet af Christian 9. den 10. juni 1875 og blev administreret af Krigsministeriet. Krigsministeriets notater indikerede, at der var 41.000 berettiget til medaljen, foruden de 5.000 ansøgninger Marineministeriet havde registreret.

Medaljerne blev uddelt i starten af 1877 til de berettigede, der var yderst tilfredse med denne erkendtlighed. Den 11. marts 1877 samledes en masse tilfredse medaljemodtagere, ved Børsen i København for at vise deres taknemmelighed til Christian 9. De samlede medaljemodtagere valgte en deputation, der blev ledsaget af 5-6 australian goalkeeper gloves.000 mand til Amalienborg, hvor deputationen overbragte en tak på vegne af de forsamlede medaljemodtager. Herefter holdt Christian 9. en tale til folkemængden, der blev besvaret med et „Kongen Leve“, hvorefter man gik hver til sit.

Christian 9. havde den 29. april 1864 afgivet et løfte om at indstifte en krigsmedalje for deltagelse i krigene 1848-50 og 1864. Da dette endnu ikke var sket i 1871 tog 3000 våbenbrødre kontakt til Kongen, for at få ham til at indfri hans løfte.

Sagen blev drøftet på et statsrådsmøde den 21. januar, under punktet ”Medaljen for Tapper daad 1864”, hvilket endte med at Kongen overdrog sagen til Krigsminister Wolfgang Haffner. Wolfgang Haffner tog kontakt til Den kgl. Mønt, hvor professor Frederik Krohn kunne fortælle ham, at det ville tage cirka 2 år at præge de 100.000 medaljer på Mønten, hvorimod støbte jernmedaljer kunne fremstilles på den halve tid. Wolfgang Haffner fremlagde sagen for Christian 9. den 14. juni 1871 og gav her udtryk for at han mente, at Christian 9. burde tilbagekalde sit løfte. Kongen efterkom ikke dette ønske, men sagen blev sat i bero. På et statsrådsmøde den 10. april 1874 blev sagen taget op igen, fordi den nye krigsminister C.A.F. Thomsen, efter mundtlig befaling, havde indgivet ønske om at drøfte ”medaljesagen”, som sagen blev kaldt. Christian 9. gav C.A.F. Thomsen lov til at søge om den nødvendige bevilling i finansloven på 50.000 kr. for 1875-76. Erindringsmedaljen for krigsdeltagelse i felttoget 1848-50 blev endelig stiftet den 10. juni 1875 af Christian 9. top college football jerseys, efter indstilling af C.A.F. Thomsen dagen før.

Da bevillingen fra Rigsdagen var indløbet, blev der foretaget en undersøgelse af, hvor denne ordre kunne blive fremstillet. Ifølge rustmestrer Georg Christensen var der kun tre steder i Danmark, der på dette tidspunkt havde kapacitet til at fremstille dem: sølvvarefabrikant V. Christesen, sølvvarefabrikant Dragsted og et jysk firma, der var i besiddelse af en presse brugt til industrielle formål. Det blev krigsministeriets arkivar intendant J.E. Dittmann, der undersøgte forskellige tilbud i ind- og udland og endte med at skrive kontrakt på regeringens vegne med fabrikanten Ernest Robineau og gravøren Alphée Dubois fra Paris, der havde det billigste tilbud. Medaljerne skulle præges af Maison Robineau-Sorin Frères Manufacture de Bijouterie Religieuse i Paris og efterfølgende leveres mellem maj og november 1876. Ifølge kontrakten skulle der fremstilles ét par poinçon (patricer) og to par produktionsstempler, hvilket skulle kunne holde til prægning af cirka 20.000 medaljer i alt.

Man blev ikke automatisk tildelt Erindringsmedaljen for Krigen 1848-50, hvis man havde deltaget i felttoget 1848-50. Man skulle selv udfylde en grå ansøgning, hvorefter det blev undersøgt, om der var belæg for at tildele medaljen til ansøgeren. På denne ansøgning skulle man besvare følgende spørgsmål:

Hvis man fandt, at der var belæg for at tildele medaljen til ansøgeren, fik vedkommende et diplom sammen med medaljen, der kom i en lille hvid papæske. Medaljen var i privat eje og ville, efter ejerens død, gå i arv til efterkommerne.


Tagged: ,

Okt. 20.

Yin Lihua


Kaiserin Yin Lihua (chinesisch 阴丽华, Pinyin Yīn Lìhuá; * 5 n. Chr shop football jerseys.; † 64), formell Kaiserin Guanglie (光烈, Guāng Liè, wiedererrichtende und verdienstvolle Kaiserin), war eine Kaiserin der Han-Dynastie. Sie war die zweite Kaiseringemahlin des Kaisers Guangwu (Liu Xiu), obwohl sie ihn eher als seine erste Kaiserin geheiratet hatte, Kaiserin Guo Shengtong. Yin Lihua war für Schönheit und Sanftmut berühmt. Mit ihrem postumen Namen begann ein Brauch in der Östlichen Han-Dynastie, nach dem die postumen Namen der Kaiserinnen nicht nur nach dem ihrer Gemahle gebildet wurden (wie es in der Westlichen Han-Dynastie Brauch gewesen war), sondern auch mit einem zusätzlichen, attributiven Zeichen versehen wurden.

Yin Linhua wurde in der Nanyang-Kommandantur (in etwa heutiges Nanyang, Hebei) geboren und wuchs dort auf. Auch ihr späterer Gemahl stammte von dort. Als Kind war Liu Xiu von ihrer Schönheit bezaubert. Nach dem Hou Hanshu, soll Liu Xiu bei einem Besuch in der Hauptstadt Chang’an so beeindruckt vom Stadtkommandanten gewesen sein, dass er (immer noch von Yin Lihuas Schönheit verzaubtert) die Bemerkung machte: „Wenn ich ein Beamter sein sollte, wollte ich ein Stadtkommandant sein; wenn ich heiraten sollte, wollte ich Yin Lihua heiraten.“

Yin Lihuas Vater starb früh, als sie sechs Jahre alt war, und sein Name ist nicht überliefert; ihre Mutter hieß Deng. Yin Lihua hatte mindestens vier Brüder: Yin Xing, Yin Jiu, Yin Shi und Yin Xin. (Xing und Xin hatte dieselbe Mutter wie sie; Yin Shi war ein Sohn der vorigen Gemahlin ihres Vaters, und Yin Jius Herkunft ist nicht klar). Nach dem Hou Han Shu stammte die Yin-Familie von dem Qi-Premierminister Guan Zhong ab.

Im Jahre 23 heiratete Liu Xiu australian goalkeeper gloves, damals Beamter in der neu eingerichteten Han-Regierung unter Kaiser Gengshi, Yin Lihua. Als er später an den Gelben Fluss beordert wurde, kehrte sie heim.

Schließlich brach Liu Xiu mit Kaiser Gengshi, und 25 erklärte er sich selbst zum Kaiser Guangwu von Han. Im selben Jahr bestimmte er Luoyang zur neuen Hauptstadt und schickte Untergebene aus, um Yin Lihua in die Hauptstadt zu bringen und zu einer kaiserlichen Konkubine zu machen. Zu dieser Zeit heiratete er auch Guo Shengtong, die Nichte eines örtlichen Kriegsherrn, des Prinzen von Zhending, und sie gebar ihm den Sohn Liu Jiang.

Kaiser Guangwu war 26 bereit, eine Kaiserin zu wählen, und tendierte zu seiner ersten Liebe, Frau Yin. Weil sie aber damals noch keinen Sohn hatte, lehnte sie ab und schlug stattdessen Guo Shengtong vor. Deshalb erhob Kaiser Guangwu sie zur Kaiserin und ihren Sohn zum Kronprinzen.

Frau Yin gebar ihm 28 den Sohn Liu Yang.

Frau Deng und Yin Xin wurden 33 von Räubern getötet. Kaiser Guangwu betrauerte sie sehr, und ernannte Yin Jiu zum Marquis. Er wollte auch Yin Xing diese Ehre erweisen, aber er lehnte untertänig ab und empfahl Frau Yin des Weiteren, immer unterwürfig zu sein und keine Ehre für ihre Verwandten zu erlangen zu suchen. Sie nahm sich diesen Rat zu Herzen.

Als kaiserliche Konkubine wurde Yin Lihua vom Kaiser immer noch bevorzugt, obwohl sie nicht die Kaiserin war. Wie diese gebar sie ihm fünf Söhne.

Kaiserin Guo hatte um 41 längst des Kaisers Gunst verloren. Sie beklagte sich unablässig darüber, was ihn verärgerte. Er setzte sie im Jahr 41 ab und erhob statt ihrer Yin Lihua zur Kaiserin. Statt Guo aber einzukerkern, machte er ihren Sohn Liu Fu zum Prinzen von Zhongshan und ernannte sie zur Prinzenmutter von Zhongshan. Ihren Bruder Guo Kuang machte er zu einem hohen Beamten und belohnte ihn mit großen Wohltaten, vielleicht als eine Art Alimente.

Weil er es nicht übers Herz brachte, ihn abzusetzen, ließ der Kaiser den Kronprinzen (Guos Sohn) in seiner Position. Der Kronprinz aber hielt dies für politisch gefährlich und bat wiederholt, den Titel zurückgeben zu dürfen. 43 gab Kaiser Guangwu nach und machte stattdessen Prinz Yang, den ältesten Sohn der Kaiserin Yin, zum Kronprinzen camelbak water bottle.

Kaiserin Yin taucht in der Geschichte selten auf, was ein Zeichen dafür sein mag, dass sie keinen großen Einfluss zu gewinnen versuchte. Ihre drei Brüder dagegen wurden mächtige Beamten und Markgrafen, obwohl sie an niederen Positionen standen und keine hohen Dienste begehrten. Die Kaiserin begünstigte Liu Yan, den jüngsten Sohn der vorigen Kaiserin Guo, und nahm ihn nach deren Tod im Jahre 52 als ihren Sohn an.

Kaiser Guangwu starb 57, und der Kronprinz Yang bestieg als Kaiser Ming den Thron. Kaiserin Yin erhielt den Titel Kaiserinmutter.

Kaiserinmutter Yin scheint einen gewissen Einfluss auf ihren Sohn ausgeübt zu haben running utility belt, aber weit weniger als die bisherigen Kaiserinmütter.

Ein Tragödie schlug ihre Familie im Jahre 59. Yin Feng, der Sohn ihres Bruders Yin Jiu, hatte eine Tochter des verblichenen Kaisers Guangwu geheiratet: Liu Shou, die Prinzessin von Liyi. (Ob sie auch eine Tochter der Kaiserinmutter Yin war, ist nicht klar.) Prinzessin Liyi war arrogant und eifersüchtig, und Yin Feng tötete sie schließlich im Zorn, wonach er hingerichtet wurde. Yin Jiu und seine Gemahlin begingen Selbstmord. Anscheinend wurde Yin Jiu auch nach diesem Ereignis postum hoch in Ehren gehalten, und später pries ihn ein Edikt der Kaiserin Ma, der Schwiegertochter der Kaiserinmutter Yin.

Im Jahre 60 ernannte Kaiser Ming auf ihr Verlangen hin seine Konkubine Ma, die Tochter des Generals Ma Yuan, zur Kaiserin. Die Kaiserinmutter begünstigte sie deshalb, weil sie sanftmütig und nicht eifersüchtig war.

Im selben Jahr besuchten Kaiser Ming und Kaiserinmutter das Heimatland von Kaiser Guangwu und der Kaiserinmutter, was selten vorkam. Dort, in Nanyang, verbrachten sie ihre Tage bei Festmählern mit den entfernten Deng- und Yin-Verwandten der Kaiserinmutter.

Kaiserinmutter Yin starb 64 und wurde mit ihrem Gemahl, Kaiser Guangwu, bestattet.


Tagged: , , ,

kelme paul frank outlet new balance outlet bogner outlet le coq sportif outlet Die Highlights FASHION Berlin