Nov. 01.

Tillegg til Esters bok


Tillegg til Esters bok eller Den greske Ester-boken er en av de deuterokanoniske bøker i Det gamle testamente. Den er en utvidelse av den kanoniske utgaven av Esters bok med seks avsnitt; boken har med det fått både en ny innledning og en ny avslutning, og noen innskudd. Den kanoniske teksten er basert på den hebraiske tekstversjonen, mens Den greske Ester-boken er basert på den greske Septuagintaoversettelsen fra 200-tallet, med dens tilføyelser.

Esters bok er karakterisert som en «historisk novelle» hvor en fiksjonshandling er knyttet til noen historisk kjente begivenheter; den forteller i utgangspunktet om kong Xerxes (519–465 f.Kr.) av Persia og hans jødiske dronning, Ester (Hadassa) og om hvordan Ester redder jødene i riket fra den onde ministeren Hamans planlagte utslettelse. I den utvidede teksten fortelles det om en drøm som Esters fosterfar Mordekai skal ha hatt, hvor en sammensvergelse mot perserkongen ble avslørt. Den forteller om da Ester stod frem for kongen og også om tre barn som han og Ester skal ha fått.

Den greske Esterboken «har et mye sterkere religiøst preg enn den hebraiske, som ikke en gang nevner Guds navn. Hensikten med den greske versjonen, og særlig utvidelsene, er å knytte Esters bok sterkere til tradisjonell jødisk tro og fromhet. Det dominerende tema er Guds hjelp og beskyttelse til dem som tror på ham».

Teksten sier om seg selv at den har blitt til i Egypt ca. 114 f.Kr., blant jøder som hadde flyttet til Jerusalem fra Egypt.

I Norge har tilleggene tidligere blitt utgitt som separate tekster, men fra 1988-utgaven inneholder utgaven av apokryfene hele den greske Esterboken.

Mosebøkene: 1 ···· 5

Josva · Dommerne · Samuelsbøkene (1–2) · Kongebøkene (1–2) · Jesaja · Jeremia · Esekiel
De 12 mindre profetene: Hosea · Joel · Amos · Obadja · Jona · Mika · Nahum · Habakkuk · Sefanja · Haggai · Sakarja · Malaki

Salmenes bok · Ordspråkene · Job · Høysangen · Rut · Klagesangene · Forkynneren · Ester · Daniel · Esra–Nehemja · Krønikebøkene (1–2)

Mosebøkene: 1 ····· Josva · Dommerne · Rut · 1. Samuelsbok · 2. Samuelsbok · 1. kongebok · 2. kongebok · 1. Krønikebok · 2. Krønikebok · Esra · Nehemja · Ester

Job · Salmenes bok&nbsp sleeve bottle;· Ordspråkene · Forkynneren · Høysangen

Jesaja · Jeremia · Klagesangene · Esekiel · Daniel · Hosea · Joel · Amos · Obadja · Jona · Mika · Nahum · Habakkuk · Sefanja · Haggai · Sakarja · Malaki

Tobit · Judit · Tillegg til Esters bok&nbsp metal lime squeezer;· Visdommens bok · Sirak · Baruk · Jeremias brev · Tillegg til Daniels bok · 1. Makk. · 2. Makk.

Manasses bønn · Tredje Esra · Fjerde Esra · Salme 151 · 3. Makk


By admin | Posted in Allgemein | Comments are closed, but you can leave a trackback: Trackback URL.

Tagged: ,kelme paul frank outlet new balance outlet bogner outlet le coq sportif outlet Die Highlights FASHION Berlin