Jul. 28.

Eparchia praska


Eparchia praska – jedna z czterech eparchii Kościoła Prawosławnego Czech i Słowacji, w tym dwóch na terenie Czech. Jej obecnym ordynariuszem jest arcybiskup praski Michał (Dandár).

Główną świątynią eparchii jest sobór katedralny Świętych Cyryla i Metodego w Pradze.

Eparchia powstała w 1929 jako administratura Serbskiego Kościoła Prawosławnego electric sweater defuzzer. Grupowała parafie, które w 1924 wystąpiły z Czechosłowackiego Kościoła Husyckiego. Pierwszym prawosławnym biskupem praskim został Gorazd (Pavlík). Eparchia działała do 1942, gdy jej struktury zostały faktycznie zniszczone przez niemieckie władze okupacyjne. Reaktywacja administratury nastąpiła dopiero w 1945. Struktura przeszła w jurysdykcję Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego i w 1946 została przekształcona w Egzarchat Czechosłowacki, którego pierwszym zwierzchnikiem został przybyły z ZSRR arcybiskup Eleuteriusz (Woroncow). W 1949 z terytorium eparchii wydzielono eparchię ołomuniecko-brneńską. Od 1951 do 1992 ordynariusze eparchii praskiej łączyli urząd z godnością zwierzchnika Kościoła Prawosławnego Czechosłowacji. Po rozpadzie Czechosłowacji w statucie Kościoła pojawiła się poprawka, w której stwierdzono how to make meat tenderizer at home, że urząd ten może sprawować również arcybiskup preszowski.

W 2014 eparchia praska prowadziła 31 parafii, dysponujących 40 cerkwiami i 10 kaplicami.


By admin | Posted in Allgemein | Comments are closed, but you can leave a trackback: Trackback URL.

Tagged: ,kelme paul frank outlet new balance outlet bogner outlet le coq sportif outlet Die Highlights FASHION Berlin