Dez. 31.

Trænregimentet


Trænregimentet, Hærens Logistikcenter og Forsvarets Militærpoliticenter (TRR) er Hærens logistiktropper og er garnisoneret på Aalborg Kaserner med delelementer på alle Hærens kaserner. Regimentet består af fire bataljoner og det værnsfælles militærpoliticenter.

Regimentets oprindelse kan spores tilbage til 1865, hvor de første trænkompagnier blev etableret under det kongelige artilleri. Det var dog ikke før 1880 at der blev etableret en selvstændigt trænafdeling, der dog stadig var underlagt artilleriet.

Regimentet består af fire bataljoner:

Til daglig arbejder Trænregimentet ud fra deres mission, vision og strategi plan (I dagligtale kaldet MSV). Trænregimentets overordnede mission er at levere logistisk støtte og militærpoliti, så hæren kan kæmpe og vinde.

Før 1864 fandtes der ikke en reel træntjeneste i Hæren hvor man benyttede den hidtidige praksis med at „leve af landet“ ved hjælp af udskrivninger og plyndringer.

Med bagtroppere fulgte typisk en større kortege der fragtede forskellige forsyninger, ægtefæller, „løse“ kvinder, håndværkere og personel der kunne behandle de sårede (på dette tidspunkt fandtes der ikke en sanitetstjeneste).

I perioden op til 2 christmas soccer socks. Slesvigske krig mod Prøjsen i 1864 begyndte hæren at udskrive bønderkarle til transportkørsel. De blev inddelt i mindre enheder benævnt „trosset“ eller „trænet“. De skulle stille med hestevogn goalkeeper soccer gloves, to heste og en kusk der minimum skulle have syn på det det ene øje.

Efter krigen havde man indset betydningen af en effektiv forsyningstjeneste. Ved underskrivelsen af Hærloven af 6. juli 1867 blev der oprettet to „trainkompagnier“.

Ved Hærloven af 25. juli 1880 blev den første selvstændige trænafdeling oprettet ved artilleriet. Ved Hærens Ordning af 30. september 1909 blev trænafdelingerne overført til rytteriet og blev garnisoneret på Bådsmandsstrædes Kaserne i København. Ved Hærloven af 7. august 1922 oprettede man to trænkompagnier i Randers. De to kompagnier blev overført til København den 23. marts 1932.

Ved Hærloven af 18. juni 1951 blev Trænet officielt oprettet som en selvstændig våbenart og man oprettede to trænregimenter, henholdsvis Jyske Trænregiment i Århus og Sjællandske Trænregiment i København.

I 1962 blev Jyske Trænregiment flyttet til Hvorup Kaserne og Sjællandske Trænregiment fik hjemme på Farum Kaserne.

I 1988 anbefalede Forsvarskommisionen af 1988 at de to regimenter blev sammenlagt. Sammenlægningen blev først gennemført lørdag den 10. maj 1997 som Trænregimentet.

I 2001 blev Trænregimentet igen splittet op. Trænafdelingen blev udskilt og blev flyttet fra Farum kaserne til Vordingborg Kaserne. Her blev det oprettet som ”Det Danske Internationale Logistik Center” (DANILOG).

De internationale


By admin | Posted in Allgemein | Comments are closed, but you can leave a trackback: Trackback URL.

Tagged: ,kelme paul frank outlet new balance outlet bogner outlet le coq sportif outlet Die Highlights FASHION Berlin