Okt. 16.

Mannsdagen


Mannsdagen er en nyere privat merkedag som har blitt markert i begrenset omfang av enkelte organisasjoner i noen land siden 1980-tallet. Mannsdagen har blitt arrangert på ulike datoer, bl.a. 7. oktober og 19. november. Arrangørenes begrunnelser for arrangementet har variert. Flere arrangører har opplyst at formålet er å være en kampdag for menns rettigheter green water bottles, og har sammenlignet mannsdagen med Den internasjonale kvinnedagen. Mannsdagen har imidlertid i motsetning til kvinnedagen ingen offisiell status.

Siden årtusenskiftet har det vært mannsdag-arrangementer i Trinidad og Tobago, Jamaica, Norge, Australia, India, USA, Singapore, Storbritannia, Ghana, Canada, Danmark, Østerrike, England, Frankrike, Irland, Skottland, Pakistan, Grenada, Antigua og Barbuda, Malta og Sør-Afrika. De siste årene har de største arrangørene omtalt dagen som Den internasjonale mannsdagen. Flere steder har mannsdemonstranter på mannsdagen brukt ulike superheltkostymer, etter inspirasjon av den britiske mannsrettighetsgruppen Fathers 4 Justice.

I Norge har mannsdagen blitt arrangert i privat regi med ujevne mellomrom med et relativt lite antall deltagere. Forum for Menn og Omsorg stod bak arrangementet i 2004 og fikk oppmerksomhet i media gjennom bruk av batmankostymer etter mønster fra fedrerettighetsgrupper i andre land, for å sette fokus på menn som er i konflikt med barnevernet eller fratatt omsorgen for egne barn, og gjennom å hevde at fokus på vold mot kvinner og barn har «kritikkløst propagandapreg». Arrangementet er omstridt og arrangørene har flere ganger blitt kritisert for å ha kampen mot kvinner og likestilling som mål, og for å være lite representative for vanlige menn.[hvem?]

Mannsdagen ble første gang markert i Norge i 1988, da billedkunstneren Arne Bendik Sjur og psykologene Bjørn Skar Ødegaard og Bjørn Blumenthal oppnevnte seg selv til Mannskomiteen-88. Mannsdagen fulgte i kjølvannet av dette. At datoen 7. oktober ble valgt, var i utgangspunktet helt tilfeldig, ifølge Blumenthal. De opprinnelige norske arrangørene hadde alle bakgrunn fra vegetoterapimiljøet.

Siden var det et langt opphold, før dagen ble markert 7. oktober 2004 med et eget mannstog i Oslo sentrum med under 100 deltagere top ten water bottles. Arrangør var Forum for Menn og Omsorg, som ledes av Ole Texmo. Mannsdagen ble av arrangørene presentert som en kampdag for menns rettigheter, og de hevdet at menn ble diskriminert gjennom anklager om vold og overgrep. Texmo hevdet i forbindelse med arrangementet at «omfanget av menn/fedres angivelige vold mot kvinner og barn tidvis antar et massivt kritikkløst propagandapreg». Hovedtemaet for Mannsdagen var ifølge arrangørene «fedres rettigheter ved samlivsbrudd», herunder krav om at alle barn skulle få delt omsorg ved samlivsbrudd. Noen av deltagerne hadde batmankostymer etter mønster fra fedrerettighetsgrupper i andre land, for å protestere mot barnevernet eller at de var fratatt omsorgen for barna. Toget endte ved Stortinget, der deltagerne overrakte et opprop til Sonja Sjøli med sine krav. Arrangementet ble sterkt kritisert i flere medier, deriblant Aftenposten og tidsskriftet Fett, der Gunnar Thorenfeldt mente mannstoget bestod av en tvilsom forsamling som ved grundigere ettersyn viste seg å være en gruppe menn som hadde gjort kampen mot kvinner og likestilling samt mot barnevernet til hovedinnhold i livet. Mannsdagen ble også kritisert av Likestillingsombudet for å ha kampen mot kvinner og likestilling som mål og for å bagatellisere vold og overgrep football shirts online. Mannsdagen i 2004 førte ifølge arrangørene ikke til noe varig arrangement, noe som skyldtes en negativ mottagelse og lav oppslutning. Daværende likestillingsdirektør Long Litt Woon deltok i Mannstoget i 2004, noe hun fikk kritikk for i media. Hun kalte senere deltagelsen i Mannsdagen for «et feilgrep» og innrømmet at hun «burde sjekket nøyere hva slags organisasjon hun lånte ut navnet sitt til».

Fra 2011 har mannsdagen blitt markert den 19. november av ulike grupper i Norge bottled water bpa free, som Forum for Menn og Omsorg og Reform ressurssenter for menn. Reform ressurssenter for menn har beskrevet arrangementet som en «kampdag» for menns rettigheter.

I 2012 var det ingen større markering, dagen fikk derimot oppmerksomhet i media. I 2013 ble Mannsdagen bl.a. markert av Reform ressurssenter for menn og Fett, med foredrag om kjønnsdelt arbeidsmarked og selvmord blant menn på Litteraturhuset. Mannsforum hadde også markering av mannsdagen på Litteraturhuset, blant annet med utdeling av Mannsprisen.

Begrunnelsene for mannsdag-arragementene har variert. Den norske arrangøren Forum for Menn og Omsorg fremholdt i 2004 at fokus på vold mot kvinner og barn er propaganda mot menn.

I 2009 vedtok The IMD Coordination Committee, en av arrangørene som står bak mannsdag-arrangementer, følgende hovedmål:


By admin | Posted in Allgemein | Comments are closed, but you can leave a trackback: Trackback URL.

Tagged: , , ,kelme paul frank outlet new balance outlet bogner outlet le coq sportif outlet Die Highlights FASHION Berlin