Jul. 31.

Instytut Historii Uniwersytetu Zielonogórskiego


Instytut Historii Uniwersytetu Zielonogórskiego (IH UZ) – jednostka dydaktyczno-naukowa należąca do struktur Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Zielonogórskiego. Dzieli się na 9 zakładów i 4 pracownie naukowe. Posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego oraz wnioskowania o nadanie tytułu naukowego profesora. Prowadzi działalność dydaktyczną i badawczą związaną z historią polityczną, społeczną i gospodarczą w jej poszczególnych epokach i różnych aspektach. Instytut oferuje studia na kierunku historia o specjalnościach: nauczycielska oraz zarządzanie informacją i dokumentacją. Aktualnie na instytucie kształci się studentów w trybie dziennym i zaocznym. Instytut wydaje własne czasopisma: Studia Zachodnie, In Gremium, Studia Epigraficzne i Zielonogórskie Studia Łużyckie. Siedzibą instytutu jest główny gmach Uniwersytetu Zielonogórskiego, powstały w latach 70. XX wieku na potrzeby powstającej wówczas Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze, mieszczący się przy al

Canada Goose Men Mountaineer Jacket Black

Canada Goose Men Mountaineer Jacket Black

BUY NOW

$1,275.24
$355.00

. Wojska Polskiego 69.
Instytut powstał w 1983 roku z przekształcenia dotychczasowego Zakładu Historii, którego twórcami byli naukowcy przybyli w znacznej części z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie

Obedient Mulberry Bayswater Women Glossy Goat Shoulder Bag Pistachio

Obedient Mulberry Bayswater Women Glossy Goat Shoulder Bag Pistachio

BUY NOW

$1,003.98
$251.00

. Pracownicy naukowi instytutu zajmowali też często najważniejsze stanowiska w hierarchii uczelnianej – rektorów: Hieronim Szczegóła (1971-1975, 1981-1984 i 1996-1999), Jan Wąsicki (1975-1981), Kazimierz Bartkiewicz (1984-1990)

Innovative Valentino Garavani Studded Shoulder Strap Bag Blue

Innovative Valentino Garavani Studded Shoulder Strap Bag Blue

BUY NOW

$1,513.40
$237.00

, Marian Eckert (1987-1990) i Czesław Osękowski (2005-2012) oraz prorektorów: Wojciech Strzyżewski (od 2012). Instytut od samego początku afiliowany był przy Wydziale Humanistycznym.
Instytut zatrudnia 28 pracowników naukowo-dydaktycznych, w tym 5 na stanowisku profesora zwyczajnego, 7 ze stopniem naukowym doktora habilitowanego na stanowisku profesora nadzwyczajnego, 2 na stanowisku adiunkta z habilitacją, 13 na stanowisku adiunkta ze stopniem naukowym doktora oraz 1 asystenta.

Instytut Historii Uniwersytetu Zielonogórskiego al. Wojska Polskiego 69 65-762 Zielona Góra
Początki dzisiejszego instytutu związane są z przekształceniem w 1973 roku Wyższej Szkoły Nauczycielskiej w Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Zielonej Górze. Wtedy to też uruchomiono na Wydziale Humanistycznym magisterskie studia historyczne. Pierwszy rok studiów dziennych rozpoczęło wówczas 33 studentów, zaś studiów zaocznych 201. W latach następnych utrzymywała się liczba studentów zaocznych i szybko rosła liczba studentów dziennych, także w 1974 roku studia rozpoczęło 66 osób, a dwa lata później blisko 150. W 1983 roku dokonano przekształcenia dotychczasowego Zakładu Historii w Instytut Historii.
Instytut kształci studentów na kierunku historia w ramach studiów studiów pierwszego stopnia, trwających 3 lata po których ukończeniu otrzymuje się tytuł zawodowy licencjata

Canada Goose Baby Bunting Snowsuit Berry

Canada Goose Baby Bunting Snowsuit Berry

BUY NOW

$892.51
$266.00

. Ich absolwenci mogą kontynuować studia w ramach studiów drugiego stopnia, trwających 2 lata, dających możliwość uzyskania tytułu magistra. Do wyboru są następujące specjalizacje:
Instytut prowadzi również następujące studia podyplomowe:
Ponadto instytut oferuje studia doktoranckie (trzeciego stopnia), trwające 4 lata, po których ukończeniu oraz napisaniu i obronie pracy doktorskiej absolwenci uzyskują stopień naukowy doktora.
Instytut Historii Uniwersytetu Zielonogórskiego prowadzi badania naukowe dotyczące następującej tematyki:


By admin | Posted in Allgemein | Comments are closed, but you can leave a trackback: Trackback URL.

Tagged: , , ,kelme paul frank outlet new balance outlet bogner outlet le coq sportif outlet Die Highlights FASHION Berlin